Privacystatement De Privacy Experts 

Laatst bijgewerkt op 15 januari 2020

De Privacy Experts verwerkt persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens aan ons verstrekt, bijvoorbeeld als u zich inschrijft voor onze nieuwsbrief of voor deelname aan een van onze bijeenkomst. Hieronder treft u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: 

Voor- en achternaam; 

Naam van de organisatie; 

Voorkeuren voor bijvoorbeeld deelname aan bijeenkomsten / informatie; 

Contactgegevens zoals e-mail en telefoonnummer. 

Bijzondere persoonsgegevens en/of gevoelige persoonsgegevens 

Wij verwerken geen bijzondere persoonsgegevens en / of gevoelige persoonsgegevens. 

Verwerkingsdoelen/ rechtmatige grondslag 

De hierboven genoemde persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doelen: 

  • De Privacy Experts verwerkt persoonsgegevens wanneer die nodig zijn om contact met u op te nemen; 
  • Aan de hand van uw e-mailadres controleren wij of u tot de doelgroep behoort; 
  • Verzenden informatie; 
  • Telefonisch contact; 
  • Informeren over wijzigingen van diensten. 

Bewaartermijn 

De Privacy Experts bewaart persoonsgegevens die zij verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de gegevensverwerking ozo lang dat op grond van de Archiefwet is vereist.  

Delen met derden 

De Privacy Experts verstrekt uw gegevens niet aan derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming. 

Beveiliging 

De Privacy Experts zorgt voor passende beveiliging van de persoonsgegevens die zij onder zich heeft. Dit gebeurt in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen.  

Privacyrechten betrokkenen 

De AVG geeft u een aantal privacyrechten. 

Recht op rectificatie 

Mocht het blijken dat uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, dan kunt u een verzoek indienen om uw gegevens te laten wijzigen of aan te vullen (artikel 16 AVG). Dit is het recht op rectificatie. 

Recht op inzage 

U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens (artikel 15 van de AVG). Als u wilt weten welke persoonsgegevens De Privacy Experts van u verwerkt, dan kunt u een schriftelijk inzageverzoek doen. Uw verzoek wordt in beginsel binnen een maand behandeld. 

Recht op beperking van de verwerking 

U kunt De Privacy Experts vragen om het verwerken van uw gegevens te beperken (artikel 18 AVG). Dit is het recht op beperking van de verwerking. 

Recht op dataportabiliteit 

U kunt een beroep doen op het recht op dataportabiliteit (overdraagbaarheid van gegevens) als De Privacy Experts uw gegevens verwerkt, omdat u daarvoor toestemming heeft gegeven of voor het uitvoeren van een overeenkomst (artikel 20, eerste lid onder a, AVG). Dit geldt alleen voor gegevens die De Privacy Experts digitaal verwerkt, dus niet voor papieren bestanden. 

Recht op vergetelheid 

U kunt, in een aantal gevallen, aan De Privacy Experts vragen om uw gegevens te wissen (artikel 17 AVG). Dit is het recht op vergetelheid. 

Recht op bezwaar 

U kunt bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens door De Privacy Experts. Dit is het recht van bezwaar. 

Cookies  

De Privacy Experts gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Cookies kunnen niet worden gebruikt om u op websites van derden te identificeren. U kunt zich afmelden voor cookies door de internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser verwijderen. 

Verzoek doen 

U kunt uw verzoek per e-mail (info@deprivacyexperts.nlnaar De Privacy Experts sturen. Daarnaast kunt u een brief sturen naar: 

De Privacy Experts B.V.
Postbus 7031
8903 JA LEEUWARDEN 

Contact