Onafhankelijke Functionaris voor de Gegevensbescherming (DPO of FG)


Een Data Protection Officer (DPO) of Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG) moet onafhankelijk te werk kunnen gaan.

Een DPO houdt toezicht op de toepassing en naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) binnen scholen, overheden, organisaties en instellingen. Daarnaast faciliteert hij de Raad van Bestuur of toezichthouders met het aanleveren van rapportages over de uitvoering van zijn taken. De Privacy Experts biedt scholen, overheden, organisaties en instellingen de mogelijkheid om een onafhankelijke Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG) in te huren voor een gewenste periode.


Neem contact op Bekijk onze diensten

Kies voor ontzorging, kies voor onafhankelijke FG/DPO

Pakket Functionaris Gegevensbescherming


KWARTIERMAKER

Dit is voor organisaties en bedrijven die de informatiebeveiliging en privacy (IBP) nog niet op orde hebben. Zij kunnen een kwartiermaker inhuren die gedurende een half jaar helpt om zaken rond IBP te regelen.


AVG INTENSIEF

Dit is voor organisaties en bedrijven die de informatiebeveiliging en privacy (IBP) deels op orde hebben. Zij kunnen gedurende een half jaar een Functionaris Gegevensbescherming (FG) inhuren die vanuit diens functie helpt om de IBP-organisatie op orde te krijgen.


AVG BASIS

Dit is voor organisaties en bedrijven die de informatiebeveiliging en privacy (IBP) op orde hebben. Zij kunnen een FG inhuren die de basistaken van een FG uitvoert.


Contact