Lespakket


Het is belangrijk dat ook leerlingen weten wat privacy is en hoe zij daarmee moeten omgaan. De Autoriteit Persoonsgegevens heeft 2 lespakketten ontwikkeld voor leerlingen en leraren.

Voortgezet onderwijs

Zijn uw leerlingen hun telefoon de baas? Het lespakket ‘Ben jij je telefoon de baas?’ is inclusief een game. Via de game leren jongeren dat hun gegevens in verkeerde handen kunnen vallen als deze niet beveiligd worden opgeslagen. Het lespakket is geschikt voor de onderbouw en de les duurt 50 minuten. Het lespakket is te vinden op de website van Autoriteit Persoonsgegevens.


Basisonderwijs

Het lespakket dat de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) voor het basisonderwijs heeft ontwikkeld, geeft leerlingen en leraren van groep 7 en 8 handvatten om meer zeggenschap te krijgen over hun persoonsgegevens. In dit lespakket wordt het onderwerp ‘privacy’ vanuit een nieuwe hoek belicht: namelijk vanuit het grondrecht op privacy. Kinderen leren in 3 lessen van ongeveer 45 minuten wat privacy en persoonsgegevens zijn. Ook ervaren ze waarom organisaties vaak geïnteresseerd zijn in hun gegevens en leren ze welke privacyrechten zij hebben.

Het lespakket is te vinden op de website van Autoriteit Persoonsgegevens.


Meer weten
Contact