AVG-toolbox voor leidinggevenden


Om een goede privacycultuur binnen een school op te bouwen, is er een structurele cultuurverandering nodig. Het ontstaan van een privacycultuur vereist dat leidinggevenden informatiebeveiliging en privacy een belangrijk onderwerp vinden, zelf in houding en gedrag het belang uitdragen en bereid zijn daarin te investeren. Daarom heeft De Privacy Experts een AVG-toolbox voor leidinggevenden ontwikkeld die als hulpmiddel gebruikt kan worden bij het uitdragen van de AVG-boodschap.

De AVG-toolbox bestaat uit kant-en-klare presentaties, casussen en vraagstukken over verschillende AVG-onderwerpen. Leidinggevenden kunnen deze presentaties tijdens vergaderingen, werkoverleg of bewustwordingssessies gebruiken. Zo kan een leidinggevende veel tijd en moeite besparen om zelf casussen en informatie over AVG te gaan verzamelen. Deze presentaties zijn ideaal om binnen de school privacy en informatiebeveiliging bespreekbaar te maken tijdens plenaire bijeenkomsten met medewerkers.

Kennisoverdracht vereist het gebruik van verschillende methodes en onze AVG-toolbox is daar één van. Zonder uitputtend te zijn, volgt hieronder een overzicht van mogelijke onderwerpen:


 • Wachtwoorden
 • Beveiliging apparaten
 • E-mail
 • Sociale media
 • Uitwisseling persoonsgegevens
 • Werkplek
 • AVG en ouders
 • AVG en ziekte
 • BOYD
 • AVG in de klas
 • Datalekken
 • Vernietiging persoonsgegevens
 • Bewaartermijnen persoonsgegevens

Meer weten
Contact