AVG-content voor de nieuwsbrieven van uw school


Wij bieden een uitgebreide set aan informatieve AVG-teksten, privacyquizjes, casussen, privacy-woordpuzzels die uw school kan gebruiken voor nieuwsbrieven of personeelsinfo. Zo kan Informatiebeveiliging en Privacy op een informele, ludieke en competitieve manier onder aandacht gebracht worden. Het kweken van privacy bewustwording verdient continue aandacht. Weten wat er wel of juist niet mag als het gaat om privacy. Een datalek herkennen. Al deze onderwerpen en nog veel meer treft u in onze uitgebreide set.

Het kennisproduct Content AVG-nieuwsbrief wordt in abonnementsvorm aangeboden. Met dit actief leerconcept met spelelementen en praktische casussen wordt het privacybewustzijn van medewerkers op een leuke manier gestimuleerd. Enkele onderwerpen:


 • Uitwisseling persoonsgegevens van leerlingen
 • Video en foto in de klas of tijdens klassenuitjes
 • E-mail versturen
 • Ransomware/ Hacking
 • Sociale media
 • Wachtwoorden
 • Datalekken
 • Back-up
 • Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling
 • Leerlingdossier
 • Lesbrieven privacy
 • Tips voor leerlingbespreking


Meer weten
Contact