AVG en Mediawijsheid


Alles wat we online delen, laat ‘sporen’ achter. Die ‘sporen’ worden ‘persoonsgegevens’ genoemd. Bijvoorbeeld: waar je woont, wie je bent, wie je vrienden en familie zijn. Anderen mogen die persoonsgegevens niet zomaar gebruiken. Want, privacy is een grondrecht, voor iedereen. Het is belangrijk dat jongeren ook weet hebben van de AVG en op de hoogte zijn van hun rechten en plichten.

Lespakket (PO/VO)

Dit AVG-pakket, voorziet leraren / mentoren van al het nodige voor themalessen rond privacy. De volgende onderwerpen komen aan bod: privacy, wachtwoord en beveiliging, recht op afbeelding, sociale media en cyberpesten. Elke les duurt ongeveer 45 minuten en de leraar heeft weinig voorbereidingstijd nodig om deze lessen te geven. In deze lessen komen ook discussievaardigheden aan bod. Leerlingen leren een mening te vormen over privacy en informatiebeveiliging en deze onder woorden te brengen. Daarnaast leren ze om naar de mening van anderen te luisteren en respect te hebben voor de mening van anderen.

We hopen dat dit lespakket op een positieve manier kan bijdragen aan een bewustere en privacyvriendelijke attitude bij onze jongeren.

E-learning AVG en Mediawijsheid studenten

Tijdens de training leert de student alle relevante thema’s rond mediawijsheid kennen. De thema’s van de opleiding zijn: AVG, Sociale media, nepnieuws, beeldmateriaal en cyber security. Er wordt geleerd welke privacyregels er zijn, wanneer ze van toepassing zijn en wat ze betekenen voor een student. De training duurt ongeveer 45 minuten. Cursisten bepalen zelf wanneer en waar zij de training gaan volgen. De training wordt afgerond met een eindtoets. Bij voldoende resultaat, ontvangt de cursist een certificaat.


Meer weten
Contact