AVG–documenten voor het onderwijs


De Privacy Experts heeft samen met juristen die werkzaam zijn in het onderwijs hoogwaardige AVG-documenten ontwikkeld die onderwijsinstellingen nodig hebben voor de inrichting van de IBP.

Alle producten en diensten van De Privacy Experts worden ontwikkeld vanuit vragen uit het onderwijs werkveld. Hierbij wordt er rekening gehouden met kwaliteit, prijs en behoefte.

You get what you need.

Hoogwaardige juridische privacy documenten voor het onderwijs

De juridische AVG-documenten zijn toegankelijk en begrijpelijk voor professionals uit het onderwijs. Ook collega’s zonder kennis over de AVG kunnen ermee werken. De documenten zijn toegespitst op de onderwijssector, die veel te maken heeft met gegevens van leerlingen, ouders en medewerkers.


Wat krijgt u?

Elke school heeft in ieder geval een basis-set aan privacydocumenten nodig. We hebben daarom een basis-set aan AVG-documenten samengesteld voor een gemiddelde school met reguliere activiteiten. In het Basispakket AVG-documenten Onderwijs zitten de volgende documenten:


 • Privacyreglement Leerling-verzorgers
 • Privacyreglement Medewerkers
 • Sociale media reglement Leerlingen
 • Sociale media reglement Medewerkers
 • Cameratoezicht protocol
 • Cameratoezicht procedure en instructies
 • Cameratoezicht register meldingen, inzage en verstrekking
 • Privacyverklaring t.b.v. website
 • Toestemmingsformulier gebruik beeldmateriaal Leerlingen
 • Toestemmingsformulier gebruik beeldmateriaal Medewerker
 • Reglement Rechten Betrokkenen
 • Protocol Uitoefenen Rechten Betrokkene
 • Protocol Beveiligingsincidenten en Datalekken
 • DPIA
 • Verwerkingsregister
Contact