Disclaimer

Gebruik website

Deze website valt onder beheer van De Privacy Experts. De Privacy Experts betracht de grootst mogelijke zorgvuldigheid bij de samenstelling van de informatie op hun website. Daarnaast wordt getracht de informatie actueel te houden. Gebruik van deze website is onderworpen aan onderstaande voorwaarden en beperkingen.

Aansprakelijkheid

De Privacy Experts geeft met nadruk geen garantie voor de volledigheid, juistheid, kwaliteit en actualiteit van de vermelde informatie. Ook wijst De Privacy Experts elke aansprakelijkheid voor schade of verlies veroorzaakt door het gebruik van de website van De Privacy Experts of door de tijdelijke onmogelijkheid om deze website te raadplegen van de hand. De Privacy Experts behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande waarschuwing wijzigingen aan te brengen aan de inhoud van de website.

Mocht u onverhoopt onvolledigheden en/ of fouten constateren of twijfels hebben over de inhoud van informatie, dan stellen wij het op prijs als u deze aan ons doorgeeft via info@deprivacyexperts.nl.

Externe links

De Privacy Experts is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites waarnaar wij op onze website verwijzen. Wanneer De Privacy Experts hyperlinks naar websites van derden aanbiedt, betekent niet dat De Privacy Experts de op of via deze websites aangeboden diensten of producten aanbeveelt. U bent zelf verantwoordelijk voor het gebruik van dergelijke hyperlinks, dit is voor uw eigen risico. De Privacy Experts aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het gebruik, de beschikbaarheid en de inhoud van deze websites.

E-mail

De Privacy Experts is niet verantwoordelijk voor schade, van welke aard dan ook, die verband houdt met risico’s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

Intellectuele eigendomsrechten

Teksten, foto’s, logo’s, vormgeving van en andere grafische uitingen op de website mogen niet zonder voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming worden gewijzigd of gekopieerd, of op een andere manier worden gebruikt. De (intellectuele) eigendomsrechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot de website van De Privacy Experts.

Vragen

Voor vragen kunt u contact met ons opnemen op het e-mailadres: info@deprivacyexperts.nl.

Contact