Wilt u een Functionaris Gegevensbescherming (FG) inhuren?


De Privacy Experts kan de rol van FG voor uw school, schoolbestuur, samenwerkingsverband of vereniging vervullen en u ontzorgen op het gebied van Informatiebeveiliging en Privacy (IBP). Zo ondersteunt De Privacy Experts uw organisatie bij de inrichting van de AVG, het opstellen van het verwerkings- en datalekregister, het melden van datalekken en andere privacyvraagstukken. Wij vinden het belangrijk dat een FG betrokken moet zijn en regelmatig contact onderhoudt om de organisatie goed te leren kennen.

Wij leveren zoveel mogelijk maatwerk. Wij gaan graag met u in gesprek om uw behoeftes in kaart te brengen.


Meer weten

Mogelijkheden vanuit De Privacy Experts

U kunt al gebruik maken van onze FG-diensten vanaf € 195 excl. btw per maand.

Waarom zou u voor een FG van De Privacy Experts kiezen?
 • 100% onafhankelijk;
 • Gratis gebruik van ons IBP-tooling;
 • Betrokken FG en voldoende kennis van ICT;
 • Veel ervaring met meerderde onderwijsinstellingen;
 • Toegang tot netwerken van andere FG’s;
 • Veel praktijkkennis;
 • Flexibel inzetbaar en dat scheelt flink in de kosten;
 • Continuïteit;
 • Duidelijk advies bij datalekken en beveiligingsincidenten;
 • Nulmeting organisatie;
 • Quick Scan privacybewustzijn medewerkers;
 • FG- jaarverslag;
 • Ingeschreven bij Autoriteit Persoonsgegevens.
Vakkennis van de FG

Onze FG’s hebben uitgebreide ervaring met het onderwijs. Zij zorgen ervoor dat uw onderwijsinstelling, samenwerkingsverband of vereniging voldoet en blijft voldoen aan de relevante privacywetgeving. Ze ondersteunen u met een continue privacy bewustzijnsprogramma, het opstellen van een verwerkings- en datalekregister en het adviseren en toezien op compliance met de AVG. Daarnaast is de FG van De Privacy Experts het aanspreekpunt voor de Autoriteit Persoonsgegevens. Met een FG van ons beschikt u altijd over up-to-date en gespecialiseerde AVG-kennis.

Onderwijsinstellingen en publieke organisaties moeten een FG aanstellen

Op grond van artikel 37 van de AVG zijn onderwijsinstellingen, overheidsinstanties en publieke organisaties altijd verplicht om een Functionaris Gegevensbescherming (FG) aan te stellen, ongeacht het type gegevens dat ze verwerken. Wanneer een school of samenwerkingsverband ervoor kiest om geen FG aan te stellen, moet dat goed onderbouwd worden, want anders kan dat leiden tot een flinke boete van de AP. Waarborgen onafhankelijke FG

Een FG moet 100% onafhankelijk zijn. Om belangenverstrengeling te voorkomen is het van belang dat de FG binnen de organisatie niet ook een functie heeft waarin hij het doel en de middelen van de verwerking van gegevens bepaalt. Denk aan functies zoals hoofd financiën, IT, HRM, strategie, marketing en andere managementposities. Ook lagere functies, zoals systeembeheerder, boekhouder, administratief medewerker en IT-medewerker kunnen leiden tot dubbele petten.

Maak gratis gebruik van onze IBP-tooling bij onze FG-diensten.

De IBP-tooling van De Privacy Experts geeft een overzicht in status en voortgang van de inrichting van het IBP-proces van uw organisatie. Deze IBP-tooling biedt u de mogelijkheid om op een eenvoudige en snelle manier een gestructureerde overzichtsrapportage te creëren. Aan de hand van grafieken en schema’s kunt u zien welke stappen er nog genomen moeten worden en welke al voltooid zijn. Als u een FG-dienstverlening bij ons afneemt, kunt u kosteloos gebruikmaken van deze IBP-tooling.


Meer weten
Contact