Heeft u behoefte aan een (parttime) Functionaris Gegevensbescherming voor uw organisatie?


Onze FG's helpen u om overzicht te creëren en om praktische werkbare keuzes te maken over cybersecurity en privacy. Flexibiliteit staat bij ons centraal: onze privacy experts treden op als sparingspartner en vraagbaak voor management, medewerkers en andere betrokkenen. Veel organisaties vertrouwen al op onze jarenlange ervaring en uitgebreide praktische expertise op het gebied van dataprotectie en privacy. Zo ondersteunt De Privacy Experts uw organisatie bij de inrichting van de AVG, het opstellen van het verwerkings- en datalekregister, het melden van datalekken en andere privacyvraagstukken. Wij vinden het belangrijk dat een FG betrokken moet zijn en regelmatig contact onderhoudt om de organisatie goed te leren kennen.

Wij leveren zoveel mogelijk maatwerk en gaan graag met u in gesprek om uw behoeftes in kaart te brengen. Samen met u maken wij door middel van een toetsingskader inzichtelijk hoe uw organisatie er voor staat op het gebied van cybersecurity en privacy. Onze FG neemt met regelmaat contact op met u op voor het uitvoeren van de benodigde werkzaamheden.


Meer weten

Mogelijkheden vanuit De Privacy Experts

Beschik over een onafhankelijke FG met veel kennis en ervaring.

Waarom zou u voor een FG van De Privacy Experts kiezen?
 • 100% onafhankelijk;
 • Implementatie PDCA-cyclus;
 • Betrokken FG en voldoende kennis van ICT;
 • Toegang tot netwerken van andere FG’s;
 • Veel praktijkkennis;
 • Schaalbaarheid en flexibel;
 • Continuïteit;
 • Duidelijk advies bij datalekken en beveiligingsincidenten;
 • Vraagbaak voor alle betrokkenen;
 • Quick Scan privacybewustzijn medewerkers;
 • FG- jaarverslag;
 • Ingeschreven bij Autoriteit Persoonsgegevens.
Vakkennis van de FG

Onze FG’s helpen uw organisatie om concrete stappen uit te voeren en rapporteren over de voortgang. Zij zorgen ervoor dat uw organisatie voldoet en blijft voldoen aan de relevante privacywetgeving. Ze ondersteunen u met een continue privacy bewustzijnsprogramma, het opstellen van een verwerkings- en datalekregister en het adviseren en toezien op compliance met de AVG. Daarnaast is de FG van De Privacy Experts het aanspreekpunt voor de Autoriteit Persoonsgegevens. Met een FG van ons beschikt u altijd over up-to-date en gespecialiseerde AVG-kennis.

Overheidsinstellingen en publieke organisaties moeten een FG aanstellen

Op grond van artikel 37 van de AVG zijn onderwijsinstellingen, overheidsinstanties en publieke organisaties altijd verplicht om een Functionaris Gegevensbescherming (FG) aan te stellen, ongeacht het type gegevens dat ze verwerken. Wanneer een organisatie ervoor kiest om geen FG aan te stellen, moet dat goed onderbouwd worden, want anders kan dat leiden tot een flinke boete van de AP.

Waarborgen onafhankelijke FG

Een FG moet 100% onafhankelijk zijn. Om belangenverstrengeling te voorkomen is het van belang dat de FG binnen de organisatie niet ook een functie heeft waarin hij het doel en de middelen van de verwerking van gegevens bepaalt. Denk aan functies zoals hoofd financiën, IT, HRM, strategie, marketing en andere managementposities. Ook lagere functies, zoals systeembeheerder, boekhouder, administratief medewerker en IT-medewerker kunnen leiden tot dubbele petten.