Dienstverlening Functionaris Gegevensbescherming


Een FG houdt toezicht op de toepassing en naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Onze FG helpt u bij het maken van de juiste juridische afwegingen, het melden van datalekken bij Autoriteit persoonsgegevens, treedt op als interne toezichthouder. De Privacy Experts biedt scholen de mogelijkheid om een onafhankelijke Functionaris Gegevensbescherming (FG) in te huren voor een gewenste periode.


Meer weten
Contact