FG-as-a-service


Op grond van artikel 37 van de AVG zijn onderwijsinstellingen verplicht een FG aan te stellen, ongeacht het type gegevens dat ze verwerken. Misschien heeft u geen fulltime FG nodig of kunt u geen geschikte functionaris vinden. U kunt bij ons een Functionaris Gegevensbescherming op afstand inhuren. Onze FG zorgt ervoor dat uw organisatie voldoet aan de AVG. Wij bieden u flexibiliteit in het aantal af te nemen uren. De FG wordt ingeschreven bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Onze FG’s hebben passie voor het onderwijs en de AVG.

Flexibel, oplossingsgericht, praktisch, aandacht voor het onderwijs, betaalbaar en direct inzetbaar.

Wat krijgt u?

  • FG ingeschreven bij Autoriteit Persoonsgegevens
  • Nulmeting
  • Jaarverslag
  • Aanwezigheid op locatie
  • Ondersteuning bij privacyvraagstukken
  • Quickscan privacybewustwording medewerkers

Vraag een adviesgesprek aan
Contact