Page 1 of 5 12345

FG-as-a-service

Beschik over een onafhankelijke FG met veel ervaring in het onderwijs.

Voordelen:

  • FG ingeschreven bij Autoriteit Persoonsgegevens
  • Nulmeting
  • Jaarverslag
  • Aanwezigheid op locatie
  • Ondersteuning bij privacyvraagstukken
  • Quickscan privacybewustwording medewerkers

Meer weten?
januari 5, 2021

Weten jouw leerlingen welke privacyrechten ze hebben?

Jongeren delen bewust en onbewust veel informatie. Zonder dat ze het weten, laten ze daarbij heel wat ‘sporen’ achter. Die sporen zijn hun persoonlijke gegevens: wie […]
januari 3, 2021

Taken van Data Protection Officer (DPO/FG) in tijden van corona

Veel mensen in Nederland zijn door de coronamaatregelen genoodzaakt thuis te werken. Er wordt veel digitaal vergaderd, veel meer e-mails verstuurd en er wordt ook veel […]
december 7, 2020

AVG op school: gegevens verstrekken aan de politie

De samenwerking tussen scholen en politie is gebonden aan landelijke afspraken en wetgeving. Soms kan de politie aan de school vragen om gegevens te verstrekken over […]
november 19, 2020

AVG/ Privacy op school: de rol van de FG bij data protection impact assessment (DPIA)

Onder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) moet de verwerkingsverantwoordelijke een data protection impact assessment (DPIA) uitvoeren wanneer een gegevensverwerking waarschijnlijk een hoog privacyrisico oplevert. Een DPIA […]
november 9, 2020

AVG/ privacy op school: het belang van meerfactorauthenticatie

Op scholen wordt er veel gebruik gemaakt van gebruikersnamen en wachtwoorden om internet- en e-mailaccounts te beschermen. Deze methode is de meest gebruikte manier om toegang […]
november 5, 2020

Een organisatie zonder datalekken: een compliment of juist een aandachtspunt!

Vrijwel dagelijks lezen we in het nieuws over datalekken. Of het nu bij het mkb is, een zorg- en welzijnsinstelling of een school, elke organisatie heeft […]
Contact