Met de komst van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) hebben scholen meer verantwoordelijkheden gekregen om de persoonsgegevens van hun leerlingen

Contact