Page 1 of 4 1234

FG-as-a-service

Beschik over een onafhankelijke FG met veel ervaring in het onderwijs.

Voordelen:

  • FG ingeschreven bij Autoriteit Persoonsgegevens
  • Nulmeting
  • Jaarverslag
  • Aanwezigheid op locatie
  • Ondersteuning bij privacyvraagstukken
  • Quickscan privacybewustwording medewerkers

Meer weten?
november 19, 2020

AVG/ Privacy op school: de rol van de FG bij data protection impact assessment (DPIA)

Onder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) moet de verwerkingsverantwoordelijke een data protection impact assessment (DPIA) uitvoeren wanneer een gegevensverwerking waarschijnlijk een hoog privacyrisico oplevert. Een DPIA […]
november 9, 2020

AVG/ privacy op school: het belang van meerfactorauthenticatie

Op scholen wordt er veel gebruik gemaakt van gebruikersnamen en wachtwoorden om internet- en e-mailaccounts te beschermen. Deze methode is de meest gebruikte manier om toegang […]
november 5, 2020

Een organisatie zonder datalekken: een compliment of juist een aandachtspunt!

Vrijwel dagelijks lezen we in het nieuws over datalekken. Of het nu bij het mkb is, een zorg- en welzijnsinstelling of een school, elke organisatie heeft […]
november 4, 2020

Aandachtspunten voor een verwerkersovereenkomst

Organisaties (verwerkingsverantwoordelijken) schakelen vaak andere partijen (verwerkers) in om persoonsgegevens voor hen te verwerken. Bijvoorbeeld als zij een callcenter inhuren of door gebruik te maken van […]
september 23, 2020

Gezondheidscheck of checkgesprek (triage) op scholen: is het verplicht en wat zijn de regels?

Het RIVM heeft een generiek kader ‘Coronamaatregelen’ opgesteld voor bedrijven, organisaties, instellingen, lokale overheden en verenigingen. Dit kader geeft adviezen hoe organisaties zich kunnen houden aan […]
september 19, 2020

Corona en de privacy op de werkvloer: wat mag?

Scholen doen hun uiterste best om de kans op besmettingen met het coronavirus te verkleinen. Dit is een moeilijke opgave. Scholen hebben enerzijds de wettelijke verplichting […]
Contact