Page 1 of 3 123

FG-as-a-service

Nu vanaf € 195,00 per maand
exclusief BTW.

Voordelen:

  • FG ingeschreven bij Autoriteit Persoonsgegevens
  • Nulmeting
  • Jaarverslag
  • Aanwezigheid op locatie
  • Ondersteuning bij privacyvraagstukken
  • Quickscan privacybewustwording medewerkers

Meer weten?
mei 11, 2020

Speerpunten IBP schooljaar 2020-2021

Uit de Monitor IBP 2020 van Kennisnet blijkt dat 82% van de schoolbesturen in het po en 87% van de besturen in het vo hun IBP-beleid […]
april 22, 2020

Warme overdracht tussen po en vo: let extra goed op privacy!

Door de coronacrisis ziet de overgang van het primair naar het voortgezet onderwijs er heel ander uit. De eindtoets van groep acht is geschrapt en het […]
april 21, 2020

Informatieverstrekking, AVG en gescheiden ouders: dit moet je weten!

Elke school heeft te maken met gescheiden ouders. We krijgen regelmatig vragen over hoe het zit met de informatieverstrekking door een school aan gescheiden ouders. Moet […]
april 15, 2020

Wanneer is een educatieve app privacy-proof voor gebruik in de les?

Leraren kunnen er niet omheen: allerlei educatieve apps en online tools die onderwijs op afstand interessanter, makkelijker en soms zelfs leuker kunnen maken. Wat het doel […]
maart 31, 2020

Kinderen veilig online

Door het coronavirus mogen kinderen niet meer naar school en krijgen ze onderwijs op afstand aangeboden. Voor ouders is het een flinke opgave om werkplekken voor […]
maart 27, 2020

Privacyrisico’s voor scholen die Zoom gebruiken

Door de coronacrisis maken veel scholen de overstap naar nieuwe tools om met elkaar samen te kunnen werken. Volledig online werken heeft echter veel voeten in […]
Contact