Functionaris gegevensbescherming (FG) voor het onderwijs


Scholen en samenwerkingsverbanden zijn op grond van artikel 38 AVG verplicht een Functionaris Gegevensbescherming (FG) aan te stellen, ongeacht het type gegevens dat ze verwerken. De FG houdt toezicht op de toepassing en naleving van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Het concrete kennisniveau dat een Functionaris Gegevensbescherming (FG) moet hebben, is afhankelijk van de betreffende organisatie. Kennis van de bedrijfstak en van de organisatie is nuttig. Een FG die bijvoorbeeld via een schoolbestuur of schoolkoepel wordt aangesteld, moet ook in voldoende mate kennis hebben van de werkprocessen in het onderwijs. Daarnaast is het belangrijk dat de FG zich ook kan inleven in de werksituatie van leraren (OP), mentoren/ leerlingcoaches, leidinggevenden en onderwijsondersteunend personeel (OOP).

De complexe en dynamische wereld van het onderwijs vereist een FG die deskundig is, stevig in de schoenen staat, pragmatisch en oplossingsgericht is.

Door de FG-dienstverlening van De Privacy Experts af te nemen, beschikt uw school over een ervaren, onafhankelijke en pragmatisch ingestelde FG met veel kennis over het onderwijs. Afhankelijk van uw situatie, kunt u kiezen voor de dienstverlening FG-as-a-service of een FG-optimaal.


Wilt u ook ontzorgd worden op het gebied van de AVG?


Wij hebben verschillende AVG-diensten en privacy kennisproducten ontwikkeld om scholen te ondersteunen bij het implementeren en borgen van privacy. Onze AVG-kennisproducten zijn speciaal voor het onderwijs ontwikkeld. Onze doelstelling is om best practices met elkaar te delen voor een goede en vlotte implementatie van de AVG en om privacybewustzijn in het onderwijs doorlopend te borgen. Hieronder een overzicht van onze AVG-diensten en kennisproducten:

Functionaris gegevensbescherming (FG) voor het onderwijs


Scholen en samenwerkingsverbanden zijn op grond van artikel 38 AVG verplicht een Functionaris Gegevensbescherming (FG) aan te stellen, ongeacht het type gegevens dat ze verwerken. De FG houdt toezicht op de toepassing en naleving van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Het concrete kennisniveau dat een Functionaris Gegevensbescherming (FG) moet hebben, is afhankelijk van de betreffende organisatie. Kennis van de bedrijfstak en van de organisatie is nuttig. Een FG die bijvoorbeeld via een schoolbestuur of schoolkoepel wordt aangesteld, moet ook in voldoende mate kennis hebben van de werkprocessen in het onderwijs. Daarnaast is het belangrijk dat de FG zich ook kan inleven in de werksituatie van leraren (OP), mentoren/ leerlingcoaches, leidinggevenden en onderwijsondersteunend personeel (OOP).

De complexe en dynamische wereld van het onderwijs vereist een FG die deskundig is, stevig in de schoenen staat, pragmatisch en oplossingsgericht is.

Door de FG-dienstverlening van De Privacy Experts af te nemen, beschikt uw school over een ervaren, onafhankelijke en pragmatisch ingestelde FG met veel kennis over het onderwijs. Afhankelijk van uw situatie, kunt u kiezen voor de dienstverlening FG-as-a-service of een FG-optimaal.


Wilt u ook ontzorgd worden op het gebied van de AVG?


Wij hebben verschillende AVG-diensten en privacy kennisproducten ontwikkeld om scholen te ondersteunen bij het implementeren en borgen van privacy. Onze AVG-kennisproducten zijn speciaal voor het onderwijs ontwikkeld. Onze doelstelling is om best practices met elkaar te delen voor een goede en vlotte implementatie van de AVG en om privacybewustzijn in het onderwijs doorlopend te borgen. Hieronder een overzicht van onze AVG-diensten en kennisproducten:

Blijf op de hoogte


Contact