Informatiebeveiliging en Privacy in het onderwijs


Bij de omgang met persoonsgegevens hebben scholen een grote verantwoordelijkheid. Het veld rond privacy voor onderwijsinstellingen wordt steeds complexer. Privacy raakt de hele school. Scholen zijn verplicht een functionaris gegevensbescherming (FG) aan te stellen, ongeacht het type gegevens dat ze verwerken. De FG houdt toezicht op de toepassing en naleving van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Door de FG-dienstverlening van De Privacy Experts af te nemen, beschikt uw school over een ervaren en onafhankelijke FG die voldoet aan de kwaliteitseisen. Afhankelijk van uw situatie, kunt u kiezen voor de dienstverlening FG-as-a-service of een FG-optimaal.


Hoe helpen wij u?


Wij hebben verschillende AVG-diensten en privacy kennisproducten ontwikkeld om scholen te ondersteunen bij het implementeren en borgen van privacy. Onze IBP-kennisproducten zijn speciaal voor het onderwijs ontwikkeld. Onze doelstelling is om best practices te delen en privacybewustzijn in het onderwijs en kennis over de privacywetgeving te vergroten. Hieronder een overzicht van onze AVG-diensten en kennisproducten:

Informatiebeveiliging en Privacy in het onderwijs


Bij de omgang met persoonsgegevens hebben scholen een grote verantwoordelijkheid. Het veld rond privacy voor onderwijsinstellingen wordt steeds complexer. Privacy raakt de hele school. Scholen zijn verplicht een functionaris gegevensbescherming (FG) aan te stellen, ongeacht het type gegevens dat ze verwerken. De FG houdt toezicht op de toepassing en naleving van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Door de FG-dienstverlening van De Privacy Experts af te nemen, beschikt uw school over een ervaren en onafhankelijke FG die voldoet aan de kwaliteitseisen. Afhankelijk van uw situatie, kunt u kiezen voor de dienstverlening FG-as-a-service of een FG-optimaal.


Hoe helpen wij u?


Wij hebben verschillende AVG-diensten en privacy kennisproducten ontwikkeld om scholen te ondersteunen bij het implementeren en borgen van privacy. Onze IBP-kennisproducten zijn speciaal voor het onderwijs ontwikkeld. Onze doelstelling is om best practices te delen en privacybewustzijn in het onderwijs en kennis over de privacywetgeving te vergroten. Hieronder een overzicht van onze AVG-diensten en kennisproducten:

Blijf op de hoogte


Scholen doen hun uiterste best om de kans op besmettingen met het coronavirus te verkleinen. Dit is een moeilijke opgave. Scholen hebben enerzijds de wettelijke verplichting om voor een veilige werkomgeving te zorgen, anderzijds moeten ze ook zorgvuldig omgaan met

Contact