Informatiebeveiliging en Privacy in het onderwijs


Bij de omgang met persoonsgegevens hebben scholen een grote verantwoordelijkheid. Het veld rond privacy voor onderwijsinstellingen wordt steeds complexer. Privacy raakt de hele school. Scholen zijn verplicht een functionaris gegevensbescherming (FG) aan te stellen, ongeacht het type gegevens dat ze verwerken. De FG houdt toezicht op de toepassing en naleving van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Door de FG-dienstverlening van De Privacy Experts af te nemen, beschikt uw school over een ervaren en onafhankelijke FG die voldoet aan de kwaliteitseisen. Afhankelijk van uw situatie, kunt u kiezen voor de dienstverlening FG-as-a-service of een FG-optimaal.


Hoe helpen wij u?


Wij hebben verschillende AVG-diensten en privacy kennisproducten ontwikkeld om scholen te ondersteunen bij het implementeren en borgen van privacy. Onze IBP-kennisproducten zijn speciaal voor het onderwijs ontwikkeld. Onze doelstelling is om best practices te delen en privacybewustzijn in het onderwijs en kennis over de privacywetgeving te vergroten. Hieronder een overzicht van onze AVG-diensten en kennisproducten:

Informatiebeveiliging en Privacy in het onderwijs


Bij de omgang met persoonsgegevens hebben scholen een grote verantwoordelijkheid. Het veld rond privacy voor onderwijsinstellingen wordt steeds complexer. Privacy raakt de hele school. Scholen zijn verplicht een functionaris gegevensbescherming (FG) aan te stellen, ongeacht het type gegevens dat ze verwerken. De FG houdt toezicht op de toepassing en naleving van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Door de FG-dienstverlening van De Privacy Experts af te nemen, beschikt uw school over een ervaren en onafhankelijke FG die voldoet aan de kwaliteitseisen. Afhankelijk van uw situatie, kunt u kiezen voor de dienstverlening FG-as-a-service of een FG-optimaal.


Hoe helpen wij u?


Wij hebben verschillende AVG-diensten en privacy kennisproducten ontwikkeld om scholen te ondersteunen bij het implementeren en borgen van privacy. Onze IBP-kennisproducten zijn speciaal voor het onderwijs ontwikkeld. Onze doelstelling is om best practices te delen en privacybewustzijn in het onderwijs en kennis over de privacywetgeving te vergroten. Hieronder een overzicht van onze AVG-diensten en kennisproducten:

Blijf op de hoogte


Het einde van het schooljaar is bijna in zicht. De coronacrisis heeft veel van het onderwijs gevraagd: het onderwijsprogramma, de werkwijze en het rooster moesten op de schop. Voor veel scholen heeft dit ook consequenties gehad voor andere zaken, zoals

Het opvoeren van een afscheidsmusical door groep 8 is in Nederland een echte traditie geworden. Helaas moeten scholen dit jaar door de coronacrisis andere keuzes maken. Het grootste probleem is het publiek. Scholen kunnen niet voor elkaar krijgen om een

Contact