Privacy in het onderwijs:
ontzorging, ondersteuning en praktische handvatten


Bij de omgang met persoonsgegevens hebben scholen een grote verantwoordelijkheid. Het veld rond privacy voor onderwijsinstellingen wordt steeds complexer. Privacy raakt de hele school. Scholen zijn verplicht een functionaris gegevensbescherming (FG) aan te stellen, ongeacht het type gegevens dat ze verwerken. De FG houdt toezicht op de toepassing en naleving van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).
Door de FG-dienstverlening van De Privacy Experts af te nemen, beschikt uw school over een ervaren en onafhankelijke FG die voldoet aan de kwaliteitseisen. Afhankelijk van uw situatie, kunt u kiezen voor de dienstverlening FG-as-a-service of een inhouse FG.

Hulp bij privacy


Wij hebben verschillende AVG-diensten en privacy kennisproducten ontwikkeld om scholen te ondersteunen bij het implementeren en borgen van privacy. Onze IBP-kennisproducten zijn speciaal voor het onderwijs ontwikkeld. Onze doelstelling is om best practices te delen en privacybewustzijn in het onderwijs en kennis over de privacywetgeving te vergroten. Hieronder een overzicht van onze AVG-diensten en kennisproducten:
 • AVG-documenten (abonnement)
 • AVG-trainingen voor onderwijspersoneel
 • AVG-nieuwtjes, quizjes over privacy, casussen voor nieuwsbrieven van scholen (abonnement)
 • FAQ (veelgestelde vragen) AVG-onderwijs (abonnement)
 • Kwartiermaker IBP
 • Privacyscan
 • Quickscan privacybewustwording medewerkers

Wat krijgt u?


 • FG ingeschreven bij Autoriteit Persoonsgegevens
 • Nulmeting
 • Jaarverslag
 • Aanwezigheid op locatie
 • Ondersteuning bij privacyvraagstukken
 • Quickscan privacybewustwording medewerkers

Vraag een adviesgesprek aan
Contact