Advies Informatiebeveiliging & privacy
voor het onderwijs


De Privacy Experts adviseert, ondersteunt en ontzorgt scholen op het gebied van informatiebeveiliging en privacy. Onderwijsinstellingen moeten kunnen aantonen dat ze de juiste technische en organisatorische maatregelen hebben genomen om de persoonsgegevens van leerlingen, ouders en medewerkers te beveiligen. Ook moeten ze aantonen dat hun gegevensverwerkingen voldoen aan de AVG.
We hebben ruime ervaring met advisering over IBP in het onderwijs en het inrichten van een structuur die passend is voor uw school.

Voordelen:


  1. 100% onafhankelijk
  2. Flexibiliteit
  3. Inschrijving Autoriteit Persoonsgegevens
  4. Praktijkkennis onderwijs
  5. Begeleiding bij datalekken
  6. Kostenbesparend

Vraag een adviesgesprek aan
Contact